Beroepsbevolking & participatiegraad

cat-header

terug naar hoofdcategorie

terug-naar-categorie

Hoe heeft zich de beroepsbevolking in Twente en Nederland ontwikkeld?

Bron: CBS/Statline
Toelichting

  • De omvang van de beroepsbevolking in Twente is tussen 2007 en 2015 met 9.000 personen (+ 2,8%) toegenomen, van 316.000 naar 325.000 personen. In deze periode is de beroepsbevolking in Nederland met 4,4% toegenomen.
  • Tot 2009 is er in Twente en Nederland sprake van een fase van sterke groei van de beroepsbevolking. In de periode 2010-2012 vertoont Twente eerst een lichte daling, gevolgd door een stagnatie in de toename van de beroepsbevolking. Na een groeifase 2012/2013 is de omvang van de beroepsbevolking in Twente in 2014 afgenomen, maar neemt in 2015 weer licht toe.
  • Nederland vertoont in de afgelopen tien jaar hetzelfde beeld, maar herstelt na een periode van lichte daling in 2009-2011 sneller dan Twente.
Laatste actualisatie: 12 december 2016