Werkgelegenheid

cat-header

terug naar hoofdcategorie

terug-naar-categorie

Hoeveel personen zijn er werkzaam per sector?

Toelichting
  • De werkgelegenheid in de bouwsector is zowel in Nederland als Twente sterk afgenomen sinds 2007. In Nederland daalde de werkgelegenheid met 16,2% en in Twente met 17,8%. Opvallend is dat de werkgelegenheid in de Twentse bouwsector zich na 2014 hersteld (+0,7%), terwijl de werkgelegenheid in Nederland als geheel blijft dalen.
  • De collectieve dienstverlening vertoont voor Twente en Nederland nagenoeg hetzelfde patroon. Tot en met 2012 groeit de werkgelegenheid, in Twente (9,0%) zelfs sterker dan in Nederland (8,2%). Na 2012 neemt de werkgelegenheid af, maar ligt nog altijd zo’n 5% hoger dan in 2007.
  • De consumentendiensten laten een sterke ontwikkeling zien. In Twente groeit de werkgelegenheid in deze sector sinds 2007 met 11,2%. Dit is 3 ½ procentpunten meer dan in Nederland.
  • Per saldo neemt de werkgelegenheid in de distributie niet toe. Wel heeft deze sector een toename van de werkgelegenheid laten zien, maar deze is de afgelopen jaren weer geslonken tot het aantal in 2007. In tegenstelling tot Twente daalt de werkgelegenheid in Nederland als geheel met bijna 6%.
  • In zowel de gehele Nederlandse als Twentse industrie neemt de werkgelegenheid af. Maar in Twente (-12,5%) is deze daling sinds 2007 sterker dan in Nederland (-9,1%).
  • De zakelijke dienstverlening is in Twente sinds 2007 de sterkste werkgelegenheidstijger (14,3%). In Nederland neemt de werkgelegenheid in dezelfde periode ‘maar’ met 4,3% toe.
Laatste actualisatie: 12 december 2016