Werkgelegenheid

cat-header

terug naar hoofdcategorie

terug-naar-categorie

Bron: BIRO/LISA
Toelichting
  • Het aantal bedrijven in de bouwnijverheid stijgt sterk (+18,5%). Dit is opmerkelijk omdat het aantal werkzame personen in de bouw met 17,8% is afgenomen. Het aantal zzp-ers in de bouw is dan ook sterk toegenomen.
  • Het aantal ondernemingen in de collectieve dienstverlening (42,6%), consumentendienstverlening (18,6%), distributie (10,3%) en zakelijke dienstverlening (44,1%) is sterk toegenomen. Ook hier is de sterke groei van het aantal zzp-ers hiervoor verantwoordelijk.
  • Het aantal industriële vestigingen daalt licht ten opzichte van 2007, de laatste twee jaar neemt het aantal vestigingen weer licht toe (0,5%).
Laatste actualisatie: 12 december 2016