Topsectoren

cat-header

terug naar hoofdcategorie

terug-naar-categorie

Hoeveel personen zijn er werkzaam in de topsectoren in Twente en in Nederland?

Bron: LISA/BIRO
Toelichting
  • Het topsectorenbeleid richt zich op de sectoren die belangrijk zijn voor de concurrentiepositie van Nederland. Dat zijn bijvoorbeeld sectoren met een hoge kennisintensiteit en export-oriëntatie. Er zijn negen topsectoren in Nederland geïdentificeerd.
Laatste actualisatie: 1 december 2016