Werkloosheid

cat-header

terug naar hoofdcategorie

terug-naar-categorie

Hoeveel geregistreerde niet-werkende werkzoekenden (NWW) hebben we nu in Twente en in Nederland?

Bron: UWV Werkbedrijf / Arbeidsmarktprognose Overijssel/BIRO/LISA (bewerking Etil)
Toelichting
  • Op 1 oktober 2016 bedroeg het aantal geregistreerde werkzoekenden in Twente 36.250 en in Nederland 886.625.
  • Het aantal geregistreerde werkzoekenden (NWW) neemt in de periode 2014 - 2016 minder snel toe dan landelijk. Het aantal NWW-ers ligt in oktober 2106 op het niveau van begin 2014, terwijl Nederland een stijging van 5% laat zien
  • NB: Vanaf januari 2014 wordt een nieuwe definitie gebruikt; Hierdoor is sprake van een (kleine) trendbreuk vanaf 2014. Geregistreerde werkzoekenden (NWW): Vanaf 2014: Iemand van 15 tot en met 74 jaar die bij UWV als werkzoekende staat ingeschreven. Tot en met 2013: Iemand van 15 tot en met 64 jaar die bij UWV als werkzoekende staat ingeschreven.
Laatste actualisatie: 1 december 2016