Werkloosheid

cat-header

terug naar hoofdcategorie

terug-naar-categorie

Hoe heeft het werkloosheidspercentage zich de afgelopen kwartalen ontwikkeld?

Bron: CBS-Statline, Werkloosheidspercentages Twente, berekening Kennispunt Twente
Toelichting

  • Begin 2015 was het gemiddelde werkloosheidspercentage in Twente 7,4%. In lijn met de landelijke ontwikkeling daalt de Twentse werkloosheid. In het derde kwartaal 2016 is de werkloosheid gedaald tot 6,1%. Landelijk is dit percentage 5,8%.
  • Twente telt daarmee zo’n 19.500 personen in de werkloze beroepsbevolking. Een afname van meer dan 3.500 personen ten opzichte van begin vorig jaar.

Laatste actualisatie: 12 december 2016