Werkloosheid

cat-header

terug naar hoofdcategorie

terug-naar-categorie

Hoe is het gesteld met de recente ontwikkeling van het aantal bij UWV geregistreerde NWW-ers in Twente en Nederland naar leeftijdsgroep?

Bron: UWV Werkbedrijf
Toelichting

  • De ontwikkeling van het aantal geregistreerde NWW-ers laat een positiever beeld zien. Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat het aantal sneller afneemt of minder snel stijgt dan in Nederland als geheel.

Laatste actualisatie: 12 december 2016