Productiviteit en inkomen

cat-header

terug naar hoofdcategorie

terug-naar-categorie

Hoe hoog is het BRP in Twente en het BBP in Nederland? En hoe hoog is dit bedrag per inwoner?

Bron: CBS Statline (2016)
Toelichting
  • Het Bruto Regionaal Product (BRP) voor Twente is in 2015 tot 19.553 miljoen euro gestegen, in Nederland bedroeg het Bruto Binnenlands Product (BBP) 676.531 miljoen euro.
  • Bijna 2,9% van de toegevoegde waarde in Nederland wordt in 2015 in Twente gerealiseerd, dat is 0,05% minder dan in 2010.
  • In de periode 2010-2015 is het BRP in Twente met 4,7% en het BBP in Nederland met 7,1% gestegen.
  • Het BRP/BBP per inwoner is in Twente en Nederland in de periode 2010-2015 gestegen. De groei bedroeg voor Twente 4,4% en voor Nederland 5,1%.
  • Bedroeg het Twentse BRP per inwoner in 2010 nog 29.911 euro, in 2015 is dit kengetal naar 31.223 euro gestegen. Nederland vertoont hetzelfde beeld; het BBP is van 38.008 euro in 2010 naar 39.936 euro in 2015 gestegen.
  • In 2015 ligt het BBP per inwoner in Nederland rond 8.700 euro hoger dan in Twente. Gedurende de laatste 5 jaar is dit verschil toegenomen met ruim 600 euro.
  • NB: Vanwege een revisie van de regionale rekeningen waarbij onder meer wordt aangesloten op het Europese Systeem van Rekeningen 2010 (ESR 2010) is er een trendbreuk ontstaan. Vandaar dat hier cijfers vanaf 2010 worden getoond.
Laatste actualisatie: 12 december 2016