Productiviteit en inkomen

cat-header

terug naar hoofdcategorie

terug-naar-categorie

Hoe groei is de groei van het bruto regionaal product geweest de afgelopen jaren?

Bron: CBS Statline
Toelichting

  • In 2015 is de economische groei in Twente groter dan in Nederland.
  • Vanaf 2014 laat de Twentse economie weer een positieve economische groei zien. In 2012 en 2012 was de economische groei negatief.
  • NB: Vanwege een revisie van de regionale rekeningen waarbij onder meer wordt aangesloten op het Europese Systeem van Rekeningen 2010 (ESR 2010) is er een trendbreuk ontstaan. Vandaar dat hier cijfers vanaf 2010 worden getoond.

Laatste actualisatie: 27 december 2016