Productiviteit en inkomen

cat-header

terug naar hoofdcategorie

terug-naar-categorie

Hoe hoog is de arbeidsproductiviteit van Twentse en Nederlandse werknemers?

Bron: CBS Statline
Toelichting
  • In 2015 was de arbeidsproductiviteit in Twente 85.800 en in Nederland ruim 96.400 euro per werkende. Dit betekent dat de arbeidsproductiviteit per werknemer in Twente 11% lager is dan in Nederland.
  • Zowel in Twente als in Nederland is in de periode 2011-2015 sprake van een stijging van de arbeidsproductiviteit. Op landelijk niveau is de arbeidsproductiviteit met 5.800 euro (6,4%) toegenomen; in Twente bedroeg de toename 4.500 euro (5,5%).
  • Het verschil in arbeidsproductiviteit tussen Twente en Nederland is in de afgelopen jaren eerst licht gegroeid, waarna deze zich voor Twente sterker ontwikkelt en het verschil kleiner wordt (2012 - 2014). De afgelopen twee jaren loopt de arbeidsproductiviteitsontwikkeling in Twente parallel aan die van Nederland.
  • NB: Vanwege een revisie van de regionale rekeningen waarbij onder meer wordt aangesloten op het Europese Systeem van Rekeningen 2010 (ESR 2010) is er een trendbreuk ontstaan. Vandaar dat hier cijfers vanaf 2011 worden getoond.
Laatste actualisatie: 12 december 2016