Ondernemersactiviteit

cat-header

terug naar hoofdcategorie

terug-naar-categorie

Is in het afgelopen kwartaal meer of minder geïnvesteerd volgens de ondernemers? En volgend jaar?

Investeringen afgelopen kwartalen

E5.03 Saldo investeringen verslagjaar

Investeringen komende jaar

E5.03 Saldo investeringen volgendjaar
Bron: CBS Statline (2016)

  • Saldo in procenten van antwoorden ondernemers over meer of minder investeringen in het verslagjaar in Twente en Nederland.

Laatste actualisatie: 1 december 2016