Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

cat-header

terug naar hoofdcategorie

terug-naar-categorie

Hoeveel werkloze jongeren hebben we in Twente en Nederland?

Ontwikkeling jeugdwerkloosheid

Bron: UWV werkbedrijf
Toelichting
  • In oktober 2016 zijn er in Twente 2.900 geregistreerde jeugdige werklozen.
  • De ontwikkeling van de jeugdwerkloosheid in Twente volgt in grote lijnen de landelijke trend. Opvallend daarbij is dat de Twentse jeugdwerkloosheid vaak lager is dan de landelijke jeugdwerkloosheid. Met name vanaf begin 2015 neemt de jeugdwerkloosheid in Twente sneller af dan in Nederland.
  • De jeugdwerkloosheid is per saldo sinds begin 2014 afgenomen met bijna 30%, maar heeft in de tussenliggende periode wel een stijging gekend. In Nederland was een afname van de jeugdwerkloosheid in deze periode 18,3%.
Laatste actualisatie: 12 december 2016