Vacatures

cat-header

terug naar hoofdcategorie

terug-naar-categorie

Hoe zijn de openstaande vacatures verdeeld per beroepsgroep in Twente en Nederland?

Openstaande vacatures naar beroepsgroep

Procentuele verdeling openstaande vacatures naar beroepsgroepen in Twente en Nederland (1 september 2015)

Bron: UWV Werkbedrijf
Toelichting

  • Vrijwel alle beroepsgroepen laten in de afgelopen jaren een daling van het aantal kort werkzoekenden en een stijging van het aantal vacatures zien.
  • Bij de de creatieve en taalkundige beroepen neemt het aantal kortwerkzoekenden niet af. Het aantal vacatures stijgt echter wel.
  • Voor de pedagogische beroepen daalt het aantal kort werkzoekenden sterk.
  • Er is een tekort aan ICT specialisten. Het aantal vacatures is bijna tweemaal zo hoog dan het aantal werkzoekenden. Het betreft zo'n 200 vacatures en 100 werkzoekenden

Laatste actualisatie: 1 december 2016