Woningmarkt

cat-header

terug naar hoofdcategorie

terug-naar-categorie

Hoe hoog is de gemiddelde WOZ-waarde in Twente?

Gemiddelde WOZ-waarde woningen

Gemiddelde WOZ-waarde woningen Twentse gemeenten 2015 in euro

D2.01 gemiddelde WOZ waarde per gemeente
Bron: Databank Overijssel
Toelichting
  • De WOZ-waarde wordt door de gemeente bepaald, waarbij een woning wordt vergeleken met vergelijkbare woningen die rond de waardepeildatum zijn verkocht.
  • In 2015 bedroeg de gemiddelde WOZ-waarde voor woningen in Twente 184.000 euro en in Overijssel 191.000 euro.
  • Elf Twentse gemeenten hebben een hogere gemiddelde WOZ-waarde dan Overijssel, waarbij Dinkelland de hoogste gemiddelde WOZ waarde kent.
  • De gemiddelde WOZ-waarde is in de Twentse steden het laagst en ligt onder het niveau van de regio.
Laatste actualisatie: 1 december 2016