Woningmarkt

cat-header

terug naar hoofdcategorie

terug-naar-categorie

Hoe ontwikkelen de prijzen voor woningen zich in Twente?

Ontwikkeling prijzen bestaande woningen in Twente en Nederland in euro (2007-2015)

D2.02a Prijsontwikkeling bestaande woningen
Bron: NVM 2015
Toelichting

  • De prijsontwikkeling voor bestaande woningen volgt in Twente de Nederlandse trend. Tot 2013 is er sprake van een daling van de gemiddelde prijs, daarna stijgt de gemiddelde prijs geleidelijk.
  • De gemiddelde verkoopprijs voor een bestaande woning bedraagt in Twente in 2015 182.100 euro voor de regio Enschede/Hengelo, 199.900 euro voor de regio Almelo en voor Nederland 221.900 euro.

Prijsontwikkeling per type woning per m² in Twente en Nederland (2014-2015)

D2.02b Prijsontwikkeling per type woning

Bron: NVM 2015
Toelichting

  • Vergeleken met 2014 zijn de prijzen voor veel typen woningen in Twente en Nederland gestegen.
  • De prijs voor een tussen- of hoekwoning is in de regio Almelo gedaald. Voor vrijstaande woningen en appartementen is de prijs in de regio Enschede/Hengelo gedaald.
  • In totaal blijft de prijsontwikkeling van de Twentse regio's achter bij de prijsontwikkeling van Nederland als geheel.

Laatste actualisatie: 12 december 2016