Woningmarkt

cat-header

terug naar hoofdcategorie

terug-naar-categorie

Hoe hoog zijn de gemeentelijke woonlasten in de Twentse gemeenten?

Gemeentelijke woonlasten

Gemeentelijke woonlasten van meerpersoonshuishouden van Twentse gemeenten in euro's per jaar (2016)

D2.04 Woonlasten meerpersoonshuishoudens

Bron: Coelo 2015
Toelichting

  • De verschillen tussen de Twentse gemeenten in 2015 zijn vrij groot. Uitschieters naar boven zijn Dinkelland met 855 euro, terwijl de woonlasten in Rijssen-Holten met 633 euro het laagst zijn.

    Laatste actualisatie: 12 december 2016