Demografie

cat-header

terug naar hoofdcategorie

terug-naar-categorie

Hoe ontwikkelt de bevolking in Twente en Nederland zich?

Hoe is de bevolking in Twente opgebouwd?

Hoeveel mensen vertrekken er uit Twente en hoeveel komen er voor terug?

Hoe personen verhuizen er uit en naar Twente vanuit en naar het buitenland?

Hoe zit het met de bevolkingsgroei van de andere Nederlandse grensregio's?

Hoe zit het met het saldo van de natuurlijke groei en het aantal verhuizingen van en naar Twente, zowel uit binnen- als buitenland?

Hoe is de bevolking in Twente samengesteld?

Hoeveel procent van de immigratie naar Twente komt uit andere werelddelen?

Hoe zal de bevolkingssamenstelling er in de toekomst in Twente uitzien?

Hoe ontwikkeld de migratie zich in Twente per levensfase?

In welke levensfase vertrekken of vestigen de meeste mensen zich in de andere Nederlandse grensregio's?

Zal de bevolking in de Twentse gemeenten groeien op krimpen?

Hoeveel 65 plussers hebben we in Twente ten opzichte van het aantal 20 t/m 64-jarigen?

Hoeveel jongeren hebben we in Twente ten opzichte van het aantal 20 t/m 64-jarigen?

Hoe ontwikkelt het geboorteoverschot zich in Twente?

Hoeveel procent van welk type huishouden hebben we in Twente?