Demografie

cat-header

terug naar hoofdcategorie

terug-naar-categorie

Hoeveel jongeren hebben we in Twente ten opzichte van het aantal 20 t/m 64-jarigen?

Groene druk

Het aantal 0-19-jarigen als percentage van het aantal 20-64-jarigen, Twente en Nederland (2005-2015)

14 Groene druk Twente en Nederland

Bron: CBS Statline
Toelichting

• De laatste jaren neemt de groene druk zowel in Twente als in Nederland af, waarbij er in Twente sprake is van een minder sterke daling dan in Nederland.
• In 2015 is de groene druk in Twente (40,7%) groter dan in Nederland (38,0%).