Demografie

cat-header

terug naar hoofdcategorie

terug-naar-categorie

Hoe ontwikkelt het geboorteoverschot zich in Twente?

Geboorten en overledenen in Twente

Ontwikkeling aantal geboorten en overledenen in Twente (2004-2014)

06 Geboortes Overledenen Twente

Bron: CBS Statline
Toelichting

• Er worden in Twente meer baby's geboren dan dat er mensen sterven. In 2014 is het overschot 685 personen.
• In de afgelopen 10 jaar is het aantal geboorten stevig gedaald, van 7.604 geboorten in 2004 naar 6.184 in 2014. in de jaren 2012 – 2014 is het aantal geboorten stabiel rond de 6.200 per jaar.
• Het aantal overledenen in Twente is de afgelopen 10 relatief stabiel rond de 5.500 mensen De jaren 2007 en 2013 vallen op door respectievelijk weinig en veel sterfgevallen.