Demografie

cat-header

terug naar hoofdcategorie

terug-naar-categorie

Hoeveel procent van welk type huishouden hebben we in Twente?

Ontwikkeling van typen huishoudens

Procentuele aandelen van typen huishoudens in Twente en Nederland (2004-2014)

10 Huishoudens Twente en Nederland

Bron: CBS Statline
Toelichting
  • In Twente zien we dezelfde ontwikkelingen als in Nederland. De afgelopen tien jaar is het aantal eenpersoonshuishoudens gestegen en het aantal meerpersoonshuishoudens met kinderen en zonder kinderen is gedaald.
  • Vanaf 2011 zien we een kentering zowel in Nederland als in Twente. Het aantal eenpersoonshuishoudens daalt en het aantal meerpersoonshuishoudens zonder kinderen stijgt.
  • De verschillen blijven: Twente heeft duidelijk een kleiner aantal eenpersoonshuishoudens en een groter aantal meerpersoonshuishoudens met kinderen.