Demografie

cat-header

terug naar hoofdcategorie

terug-naar-categorie

Hoeveel mensen vertrekken er uit Twente en hoeveel komen er voor terug?

Binnenlandse verhuizingen uit en naar Twente

Het aantal personen dat verhuist uit en naar Twente binnen Nederland (2004-2014)

07 Binnenladse Migratie

Bron: CBS Statline
Toelichting

• Sinds 2005 is er sprake van een negatief saldo: er vertrekken meer mensen uit Twente naar de rest van Nederland dan andersom. De beide migratiestromen volgen min of meer dezelfde trend van toe- en afname.
• In 2014 zijn 19.073 mensen uit Twente naar een andere gemeente binnen Nederland verhuisd. Daar tegenover staan ruim 18.137 mensen die uit de rest van het land naar Twente zijn geëmigreerd. Dit betekent een negatief migratiesaldo van 936 mensen.
• Sinds 2010 wordt het negatieve saldo steeds groter; van -410 in 2010 naar -936 in 2014.