Demografie

cat-header

terug naar hoofdcategorie

terug-naar-categorie

Hoe personen verhuizen er uit en naar Twente vanuit en naar het buitenland?

Grensoverschrijdende verhuizingen uit en naar Twente

Het aantal personen dat verhuist uit en naar Twente vanuit en naar het buitenland (2004-2014)

08 Buitenlandse Migratie

Bron: CBS Statline
Toelichting

• Het buitenlandse migratiesaldo van Twente vertoont de afgelopen 10 jaar grote schommelingen. In de periode t/m 2007 zijn er meer mensen uit Twente naar het buitenland vertrokken dan geïmmigreerd.
• In de periode tussen 2008 en 2012 kent Twente het omgekeerde beeld, door een fase van sterk stijgende immigratie is het buitenlandse migratiesaldo in deze periode positief. In 2011 is er sprake van een piek zowel in de emigratie naar het buitenland als ook de immigratie naar Twente.
• In 2014 zijn 4.013 mensen uit Twente naar het buitenland vertrokken en 3.934 mensen uit het buitenland naar Twente verhuisd. Dit betekent een negatief buitenlands migratiesaldo van 79.