Demografie

cat-header

terug naar hoofdcategorie

terug-naar-categorie

Hoe zit het met het saldo van de natuurlijke groei en het aantal verhuizingen van en naar Twente, zowel uit binnen- als buitenland?

Natuurlijke groei en migratiesaldo Twente

Saldo van de totale bevolkingsgroei in aantal personen van en naar Twente, zowel vanuit migratie en natuurlijke mutatie (2004-2014)

09 Migratiesaldo Twente

Bron: CBS Statline
Toelichting

• De totale bevolkingsgroei omvat de natuurlijke groei en het vertrekoverschot door verhuizing binnen of buiten de regio.
• Het saldo vanuit de natuurlijke groei in Twente komt uit op 685 in 2014. Hoewel er sprake is van een geboorteoverschot in Twente is het natuurlijk saldo licht, maar continu gedaald t/m 2013.
• Daar tegenover staat het migratiesaldo uit vestiging en vertrek met een negatief resultaat van -1.015 in 2014. Dit saldo was in de afgelopen jaren alleen in de periode 2008 -2011 positief.
• De totale bevolkingsgroei is de laatste paar jaar sterk gedaald van 1.954 in 2010 naar 143 in 2012 en ligt in 2014 op -330.