Demografie

cat-header

terug naar hoofdcategorie

terug-naar-categorie

Hoeveel procent van de immigratie naar Twente komt uit andere werelddelen?

Immigratie naar Twente

Aandeel immigratie naar Twente per werelddeel/geboorteland (2010-2012) in procenten

17 Immigratie naar geboorteland

Bron: CBS Statline
Toelichting

• Er zijn in 2012 4.195 immigranten naar Twente gekomen. De meeste immigranten komen uit Europa (68,5%). Deze kunnen worden onderverdeeld in teruggekeerde expats die in Nederland zijn geboren (35,6) en personen die uit de rest van Europa naar Twente immigreren. Het percentage terugkerende expats is in de periode 2010-2012 licht gestegen.
• Daarna komen in 2012 de meeste immigranten uit Azië (19,9%). Dit percentage ligt in de periode 2010-2012 tussen 19,9% en 23,0%.
• In 2012 zijn 265 personen (6,3%) uit Amerika naar Twente geïmmigreerd. Dit percentage bleef in de periode 2010-2012 stabiel tussen 6,1% en 6,8%.
• Tussen 2010 en 2012 is het percentage immigranten uit Afrika sterk gedaald van 8,8% in 2010 naar 4,8% in 2012.