Demografie

cat-header

terug naar hoofdcategorie

terug-naar-categorie

Hoe ontwikkeld de migratie zich in Twente per levensfase?

Migratie naar levensfase

Ontwikkeling gemiddelde migratie naar levensfase en totaal van personen naar en uit Twente (vergelijking periode 2010 t/m 2013 met periode 2005 t/m 2009)

migratie naar levensfase 05

Bron: CBS
Toelichting
  • Twente verliest in de periode 2010 - 2013 gemiddeld iets minder personen dan in de vijf jaar daarvoor.
  • De belangrijke verschuivingen zijn: Twente verliest niet langer inwoners door gezinsmigratie, er is een sterke stijging van vertrek uit Twente vanwege opleiding, minder verlies van beroepsstarters en een bescheiden toestroom van de groepen van middelbare leeftijd en ouderen.
  • Vergeleken met de periode 2005 t/m 2009 is vooral de opleidingsmigratie uit Twente toegenomen. Was er in de voorafgaande periode nog sprake van gemiddeld per saldo 37 personen per jaar die voor hun opleiding uit Twente zijn vertrokken, in de periode 2010 t/m 2013 is dit cijfer tot gemiddeld 416 personen per jaar gestegen.
  • Het aantal beroepsstartersmigranten in Twente is in de periode 2010 t/m 2013 afgenomen (-374) ten opzichte van 2005 t/m 2009 (-501).
  • Een positieve ontwikkeling vertoont de migratie op middelbare leeftijd in Twente, in de periode 2005 t/m 2009 was deze nog negatief, sindsdien gestegen, en in de periode 2010 t/m 2013 zelfs positief.