Demografie

cat-header

terug naar hoofdcategorie

terug-naar-categorie

In welke levensfase vertrekken of vestigen de meeste mensen zich in de andere Nederlandse grensregio's?

Migratie naar levensfase grensregio's

Migratie naar levensfase en totaal Twente en andere grensregio's (2010 t/m 2013)

migratie naar levensfase regios 06

Bron: CBS
Toelichting
  • Zowel in Twente als ook in de andere grensregio's is de opleidingsmigratie per saldo negatief. Dit betekent dat er meer mensen voor hun opleiding vertrekken dan naar Twente komen.
  • In de andere grensregio's is er niet of nauwelijks sprake is van verlies van inwoners door beroepsstartermigratie. In Twente en Zuid-Limburg is dit wel het geval. Er vertrekken hier meer beroepsstarters dan er binnenkomen.
  • In de periode 2010 t/m 2013 zijn 2.635 mensen uit Twente vertrokken. De migratie vindt vooral plaats in de leeftijdsfasen opleidingsmigratie (-1.662) en beroepsstartermigratie (-1.495), dus er verhuizen vooral jonge mensen uit Twente. Naar Twente komen geschiedt vooral binnen de middelbare leeftijdsfase met 328 migranten.