Demografie

cat-header

terug naar hoofdcategorie

terug-naar-categorie

Hoe is de bevolking in Twente opgebouwd?

Bevolkingsopbouw in Twente

Bevolkingsopbouw mannen en vrouwen in Twente in 1990 en 2015 per leeftijdscategorie

01 Bevolkingsopbouw Twente 1990

02 Bevolkingsopbouw Twente 2015

Klik hier voor leeftijdsopbouw per gemeente
Bron: CBS Statline
Toelichting

• Ten opzichte van 1990 is in Twente het aantal mannen met 27.428 en het aantal vrouwen met 24.913 tot 2015 toegenomen.
• De grootste leeftijdsgroep in 1990 was de categorie personen tussen 20 en 24 jaar. In 2015 bestaat de grootste groep in Twente uit mannen en vrouwen in de leeftijdscategorie 45 t/m 49 jaar.
• Tussen 1990 en 2015 is het aandeel van de jonge bevolking in de leeftijdscategorieën 15-30 jaar het sterkst gedaald. Bij de mannen is er een verlies van 15.704 en bij de vrouwen van 13.764 te zien. Daar tegenover staat een sterke groei in de leeftijdscategorieën 45-60 en ouder.