Demografie

cat-header

terug naar hoofdcategorie

terug-naar-categorie

Hoe ontwikkelt de bevolking in Twente en Nederland zich?

Bevolkingsontwikkeling per jaar in procenten Twente en Nederland (2005-2015)

 

03 Bevolkingsontwikkeling Twente en Nederland

Klik hier voor bevolkingsontwikkeling per gemeente
Bron: CBS Statline
Toelichting
  • Na een lichte afname in 2013 en 2014 is de Twentse bevolking in 2015 gegroeid met 0,9%.
  • De groei van de totale Nederlandse bevolking is in de gehele periode sterker geweest dan in Twente. Vanaf 2012 groeit de Nederlandse bevolking veel sterker dan de Twentse bevolking.