Demografie

cat-header

terug naar hoofdcategorie

terug-naar-categorie

Hoe zit het met de bevolkingsgroei van de andere Nederlandse grensregio's?

Bevolkingsgroei andere grensregio´s

Bevolkingsgroei per jaar in procenten Twente vergeleken met andere grensregio's (2004-2014)

04 Bevolkingsgroei Twente en grensregios

Bron: CBS Statline
Toelichting

• Vergeleken met andere grensregio's vertoont Twente de afgelopen 10 jaar een positiever beeld voor wat betreft de bevolkingsgroei. Deze was in Twente tot 2013e nog positief, terwijl de bevolkingsgroei van de andere grensregio's al in 2012 negatief werd.
• De regio Delfzijl en omgeving kent de grootste schommelingen, met dalen ( bv 2008) en pieken (bv 2010). In de periode 2007-2011 is in Zuid-Limburg een fase van stabiele groei te zien, gevolgd van een continu afname t/m 2014.
• Zowel Twente als de andere grensregio's in Nederland hebben te maken met een krimpende bevolking. Vergeleken met Twente kennen de benchmark regio's al langer een negatieve groei.