Demografie

cat-header

terug naar hoofdcategorie

terug-naar-categorie

Hoe is de bevolking in Twente samengesteld?

Bevolkingssamenstelling

Aantal inwoners naar leeftijdscategorie, Twente (2005-2015)

05 Bevolkingssamenstelling Twente

Bron: CBS Statline
Toelichting

• Het grootste gedeelte van de bevolking in Twente bestaat uit 20-64 jarigen.
• In 2015 zijn er in Twente minder 65-plussers dan jongeren onder de 20 jaar.
• Tussen 2005 en 2015 is het aantal 65-plussers in Twente sterk gestegen, van 89.577 naar 115.821. In dezelfde periode neemt het aantal jongeren onder 20 jaar met 8.054 en de groep 20-64-jarigen met 9.100 personen af.