Demografie

cat-header

terug naar hoofdcategorie

terug-naar-categorie

Hoe zal de bevolkingssamenstelling er in de toekomst in Twente uitzien?

Toekomstige bevolkingssamenstelling Twente

Prognose toekomstige bevolkingssamenstelling per leeftijdsgroep in Twente (2015-2040)

16 Toekomstige Bevolkingssamenstelling Twente

Bron: CBS Statline
Toelichting

• De prognose is dat het aantal jongeren in Twente verder afneemt, terwijl het aantal ouderen toeneemt. Er wordt voorspeld dat vanaf 2025 het aantal ouderen groter is dan het aantal jongeren. In 2040 zijn er 175.000 65-plussers in Twente, terwijl het aantal jongeren onder 20 jaar naar 134.000 daalt.
• Ook de bevolking tussen 20-64 jaar zal in de komende jaren stevig afnemen. Volgens de prognose neemt het aantal in de komende 10 jaar met 10.000 af. Voor het jaar 2040 is de prognose dat er ruim 320.000 in deze leeftijdscategorie vallen.