Demografie

cat-header

terug naar hoofdcategorie

terug-naar-categorie

Zal de bevolking in de Twentse gemeenten groeien op krimpen?

Groeiprognose per gemeente

Prognose van de bevolkingsgroei en bevolkingskrimp in procenten voor Twente en per gemeente (2020 en 2030 ten opzichte van 2014)

groeiprognose per gemeente 06

Bron: PBL/CBS (2014)
Toelichting
  • Twente als geheel groeit nog maar weinig, is de verwachting. Er zijn flinke verschillen in de verwachte groei dan wel krimp. Voor de perifere plattelandsgemeenten wordt relatief de meeste krimp verwacht.
  • De steden Hengelo en Enschede groeien nog maar weinig. Minder dan 1% in 2030 ten opzichte van 2014.
  • Oldenzaal groeit in deze prognose nog met meer dan 5 % in 2030 ten opzichte van 2014.
  • Almelo en Borne kennen een groeiverwachting van 4,3% en 12% tot 2030.