Demografie

cat-header

terug naar hoofdcategorie

terug-naar-categorie

Hoeveel 65 plussers hebben we in Twente ten opzichte van het aantal 20 t/m 64-jarigen?

Grijze druk

Aantal 65-plussers als percentage van het aantal 20-64-jarigen, Twente en Nederland (2005-2015)

13 Grijze druk Twente en Nederland

Bron: CBS Statline
Toelichting

• In 2015 is de grijze druk zowel in Nederland als in Twente toegenomen, waarbij die in Twente met 31,9% boven het landelijk gemiddelde (29,9%) ligt.
• Sinds 2011 neemt de grijze druk in Twente en Nederland sterker toe dan in de voorafgaande jaren. In Twente neemt de grijze druk toe met 4,5% en in Nederland neemt het toe met 4,3%.