Voorwoord Twente Index 2016

 

Dit is alweer de derde editie van de Twente Index waarvan de Twente Board opdrachtgever is.

De Twente Index laat zien dat het niet alleen goed gaat met de Nederlandse, maar ook met de Twentse economie. Op vele punten ontwikkelt onze economie zich sterker dan in andere regio’s. Zo is Twente de regio met de op vier na sterkste werkgelegenheidsontwikkeling, in 2012 stond Twente op nummer 26. Ook ontwikkelt de voor Twente belangrijke High Tech Systems & Materials (HTSM) zich voorspoedig. Sinds 2007 laat deze sector – ondanks de crisis - een groei in werkgelegenheid zien van 4%, terwijl in Nederland als geheel er sprake is van een afname van 3%. Voor een beknopt overzicht van de recente ontwikkeling van de Twentse economie verwijs ik graag naar de samenvatting van de Twente Index 2016.

De Twente Index bevat de meest actuele cijfers over de Twentse economie. De site wordt doorlopend geactualiseerd. De Index biedt niet alleen de mogelijkheid om de Twentse en de nationale ontwikkelingen met elkaar te vergelijken, waar mogelijk zijn ook lokale cijfers opgenomen. Zo kunnen afzonderlijke gemeenten met elkaar vergeleken worden. Nieuw is ook dat zelf de vergelijkingsperiode gekozen kan worden. De Twente Index is hèt monitoringinstrument voor de sociaal economische ontwikkeling van Twente. Het is dan ook de logische vindplaats voor cijfers uit relevante programma’s als Twente Werkt!, Techniekpact Twente en voor het monitoren van een eventuele nieuwe regionale investeringsagenda. De Twente Index is daarmee wezenlijke basis voor de beleidsagenda van Twente!

Ik spreek de wens uit dat ook dit jaar velen de weg naar www.twenteindex.nl zullen vinden!

Lid van de Twente Board en voorzitter College van Bestuur Saxion,

handtekening Wim Boomkamp              Wim Boomkamp

 

Wim Boomkamp