Sinds 2014 is de Twente Board opdrachtgever van de Twente Index. Doelstelling van de Twente Board is om Twente te ontwikkelen tot een Europees toonaangevende technologische topregio. Om dit te bereiken zijn voor de periode tot 2020 vijf doelstellingen geformuleerd. Deze doelstellingen hebben terecht een prominente plaats gekregen binnen de Twente Index.

Eén van de sterke punten van Twente is de HTSM. In deze sector zijn relatief veel mensen werkzaam (Twente 10,0% en Nederland 6,6%) en het aantal banen ontwikkelt zich ook positiever dan landelijk. Toch blijft er een grote opgave voor Twente, zo blijkt uit deze Twente Index. Deze elfde editie van de Twente Index is net als de vorige versie volledig digitaal. Op deze manier kan de Twente Index door iedereen altijd en overal geraadpleegd worden. Daarnaast wordt de informatie ook door het jaar heen zoveel mogelijk geüpdatet zodra er nieuwe cijfers beschikbaar komen.

Dit jaar is de vormgeving van de website Twente Index.nl verbeterd. De thema’s zijn op inhoudelijke gronden logischer ten opzichte van elkaar gerangschikt. De samenhang tussen de vele thema’s is hierdoor eenvoudiger te herkennen.

Een andere belangrijke verbetering is dat er bij meer thema’s gegevens op gemeenteniveau te raadplegen zijn. De eindgebruikers en de Denktank hebben een belangrijke rol bij het ontwikkelen van de Twente Index.

Ik spreek de wens uit dat ook dit jaar velen de weg naar www.twenteindex.nl zullen vinden en dat de Twente Index wederom kan bijdragen aan de beleidsagenda voor Twente!

Voorzitter College van Bestuur Saxion, lid van de Twente Board,

 

           handtekening Wim Boomkamp              Wim Boomkamp                               

 

 Wim Boomkamp