Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

cat-header

terug naar hoofdcategorie

terug-naar-categorie

aansluiting

Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

 

Onderwerp

Samenvatting

  Techniekonderwijs in Twente In 2017/2018 is het aandeel Twentse leerlingen dat een techniekopleiding op mbo-niveau volgt 30 procent. Voor alle Nederlandse mbo’ers samen is dat 27 procent. Op hbo niveau volgt 28 procent van de Twentse studenten een techniekopleiding, ten opzichte van 20 procent landelijk. Op het wo doet 61 procent van de Twentse studenten een techniekstudie, veel meer dat het landelijke percentage (15 procent). Sinds 2013/2014 is het aandeel van techniek op mbo-niveau stabiel gebleven in Twente, op hbo-niveau groeit het met 2 procentpunten en op wo-niveau groeit het met 8 procentpunten. In het voortgezet onderwijs volgt 23 procent van alle Twentse leerlingen een techniekrichting, 1 procent minder dan landelijk.
  Jeugdwerkloosheid Juni 2018 telt Twente 3.632 geregistreerde werkzoekenden UWV zonder een dienstverband jonger dan 27 jaar. In februari 2018 bedroeg dat aantal nog 3.969. Twente heeft ten opzichte van oktober 2017 nog 0,7 procent meer jeugdige werklozen. Landelijk is dat 3,3 procent.
  Wajong in Twente Twente heeft in 2017 10.290 jongeren met een Wajong-uitkering. Tot 2015 liep dit aantal conform de landelijke trend op. Sinds 2016 neemt het aantal jongeren met een Wajong-uitkering in Twente niet meer toe. Twente volgt hierin de landelijke ontwikkeling.