Werkgelegenheid

cat-header

terug naar hoofdcategorie

terug-naar-categorie

werkgelegenheid

Werkgelegenheid

 

Onderwerp

Samenvatting

  Ontwikkeling werkgelegenheid Voor het derde jaar op rij is het aantal banen in Twente toegenomen. Met deze doorgroei is Twente in 2017 de 300 duizend banen gepasseerd. Ten opzichte van 2016 zijn er in Twente 2,2 procent meer banen. Landelijk was de banenontwikkeling minder sterk (1,5 procent).
  Ontwikkeling werkgelegenheid per sector De meeste werkgelegenheid in Twente is te vinden in de collectieve sector (overheid en zorg e.d.) met 81.300 banen, gevolgd door de consumentendienstverlening (65.800), zakelijke dienstverlening (50.300) en industrie (44.400). De sterkste toename ten opzichte van 2016 heeft plaatsgevonden in de zakelijke dienstverlening (+4,8 procent), op afstand gevolgd door de bouwnijverheid en de distributie (beide +2,5 procent).
  Werkgelegenheid naar grootteklasse in Twente De meeste dynamiek in het aantal werkzame personen naar grootteklasse heeft zich de afgelopen jaren voorgedaan bij de ZZP-ers en bij het grootbedrijf. Ruim de helft van de banengroei in 2016-2017 komt voor rekening van het Twentse grootbedrijf (+3.600 banen). Andere groeidragers zijn ZZP-ers (+1.600 banen) en kleine bedrijven met 2 tot en met 10 werkzame personen (+1.100 banen). Het wergelegenheidsbelang van het midden- en kleinbedrijf is
  Ontwikkeling aantal bedrijven per sector In Twente zijn er in 2017 52.210 vestigingen, 3,9 procent meer dan in 2016. Nederland heeft in 2017 2,8 procent meer vestigingen dan een jaar eerder. Tussen 2010 en 2017 is het aantal vestigingen in de collectieve dienstverlening met 82 procent gegroeid, gevolgd door de zakelijke dienstverlening met een toename van 45 procent.