Topsectoren

cat-header

terug naar hoofdcategorie

terug-naar-categorie

prioritaire

Topsectoren

 

Onderwerp

Samenvatting

  Ontwikkeling werkgelegenheid topsectoren Het topsectorenbeleid richt zich op de sectoren die belangrijk zijn voor de concurrentiepositie van Nederland. Dat zijn bijvoorbeeld sectoren met een hoge kennisintensiteit en export-oriĆ«ntatie. Er zijn negen topsectoren in Nederland geĆÆdentificeerd. In Twente hebben HTSM (30.400) en agrofood (21.100) het grootste aantal banen. Ten opzichte van 2016 is de werkgelegenheid in life sciences sterke gegroeid (+17 procent). Chemie en energie hebben een bescheiden banenkrimp.
  Werkgelegenheid HTSM per gemeente In vergelijking met de gehele Nederlandse HTSM-sector ontwikkelt de Twentse HTSM-sector zich positief. Tussen 2007 en 2017 neemt het aantal werkzame personen met 11 procent toe, wat neerkomt op 2.900 banen er bij. Landelijk is de werkgelegenheidsgroei in deze topsector 6 procent.
  Aantal bedrijven HTSM naar gemeente In 2017 zijn 3.760 Twentse bedrijven actief in de HTSM-sector. Tien jaar eerder waren dat er nog 2.370. De procentuele toename van het aantal HTSM-vestigingen in Twente is met 58 procent groter dan landelijk gemiddeld (+37 procent).