Werkloosheid

cat-header

terug naar hoofdcategorie

terug-naar-categorie

Werkloosheidspercentage per kwartaal en jaar Nederland en Twente

 

  Kwartaalgemiddelde Jaargemiddelde3
  Nederland1 Twente2 Nederland Twente
2015     6,9% 7,1%  
2016     6,0% 6,6%  
2017     4,9% 5,2%  
2018     3,8% 3,9%   
2019        
1ste kwartaal  3,4% 3,3%       
2de kwartaal          
3de kwartaal          
4de kwartaal          
 
1 driemaandelijks gemiddelde CBS, berekening Kennispunt Twente
2 berekening Kennispunt Twente en Regio Twente
3 CBS, 2019