Woningmarkt

cat-header

terug naar hoofdcategorie

terug-naar-categorie

Hoe hoog zijn de gemeentelijke woonlasten in de Twentse gemeenten?

Gemeentelijke woonlasten van meerpersoonshuishoudens in Twentse gemeenten in euro's per jaar (2017-2018)

D2.04 gemeentelijkewoonlasten 2018

Bron: Coelo 2018