Woningmarkt

cat-header

terug naar hoofdcategorie

terug-naar-categorie

woningmarkt

Woningmarkt

 

Onderwerp

Samenvatting

  Gemiddelde WOZ-waarde De gemiddelde woningwaarde in Twente is in 2018 € 196.000. Een jaar eerder was dat nog € 188.000 (+4 procent). Landelijk is de gemiddelde woningwaarde € 230.000.
  Prijsontwikkeling woningen De gemiddelde koopsom van bestaande woningen bedraagt in de Regio Almelo € 221.700 en in de Regio Enschede/Hengelo € 215.800. De landelijk gemiddelde koopsom voor bestaande woningen ligt met € 260.600 zo’n 15 procent hoger.
Naar woningtype is de ontwikkeling van de prijsontwikkeling van woningen per vierkante meter in beide Twentse regio’s het grootst bij appartementen en hoekwoningen. Ook landelijk hebben appartementen procentueel de sterkste prijsontwikkeling.
  Gemeentelijke woonlasten De verschillen tussen de Twentse gemeenten zijn in 2018 minder groot dan in 2017. Haaksbergen en Losser zijn de enige twee gemeenten met woonlasten boven de € 800. De laagste woonlasten hebben meerpersoonshuishoudens in Rijssen-Holten (€ 602). In vergelijking met 2017 hebben Tubbergen en Dinkelland de sterkste daling van de woonlasten en in Losser is de toename het grootst.
  Woonaantrekkelijkheid De Twentse steden nemen op de ranglijst van meest aantrekkelijke Nederlandse steden een relatief lage positie in. In 2018 heeft Hengelo de hoogste notering in de top 50, met een 31ste plek. Enschede neemt plaats 42 in en Almelo staat qua woonaantrekkelijkheid op plaats 45. Hengelo is verder gestegen, terwijl Almelo en Enschede vergeleken met 2017 lager op de lijst staan.