Productiviteit en inkomen

cat-header

terug naar hoofdcategorie

terug-naar-categorie

Hoe groot is de groei van het bruto regionaal product geweest de afgelopen jaren?