Productiviteit en inkomen

cat-header

terug naar hoofdcategorie

terug-naar-categorie

productiviteit

Productiviteit

 

Onderwerp

Samenvatting

  Bruto Regionaal Product Het Bruto Regionaal Product (BRP) is de totale waarde van alle goederen en diensten die in een jaar in een regio geproduceerd worden. In Twente bedroeg het Bruto Twents Product in 2016 20,5 miljard Euro. Dit is een toename van 4,2 procent ten opzichte van 2015. In Nederland steeg het Bruto Nationaal Product (BNP) in dezelfde periode met 2,8 procent. Het BRP van Twente vormt in 2016 2,9 procent van het BNP.
  Economische groei In 2017 groeit de economie in Twente met 3,0 procent, terwijl dit landelijk 2,9 procent is. In 2016 was de economisch groei beperkter, namelijk 2,2 procent in Twente en in Nederland als geheel.
  Arbeidsproductiviteit De arbeidsproductiviteit (toegevoegde waarde per werknemer) is tussen 2011 en 2016 in Twente met 10 procent toegenomen. Ondanks deze toename is de arbeidsproductiviteit in Twente lager dan landelijk gemiddeld. 2016: € 89.700 versus € 98.500 in Nederland.
  Inkomen Het gemiddeld gestandaardiseerd inkomen per huishouden (inclusief studenten) is in 2017 € 27.000. In Nederland is dat € 28.800. Vergeleken met 2011 is in Twente en in Nederland als geheel het gemiddeld gestandaardiseerd inkomen per huishouden met 12,5 procent gegroeid.