Ondernemersactiviteit

cat-header

terug naar hoofdcategorie

terug-naar-categorie

Was er een grotere personeelssterkte in het afgelopen kwartaal volgens de ondernemers en wat is de verwachting voor het volgende kwartaal?